Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został uzgodniony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który celebrowany jest dnia 16 listopada. Z brakiem akceptacji systematycznie styka się naprawdę sporo osób i właśnie ta data ma to uzmysławiać. Prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest zachęceniem do tego, żeby znaleźli wyjście z tego ogromnego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy między innymi na tym, żeby zmniejszyć brak akceptacji poprzez nauczanie, czy też tworzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie tolerancji oraz nakłonienie do braku agresji wobec osób szykanowanych z wielu powodów.

Cała ta inicjatywa była spowodowana poprzez częściej pojawiające się zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Zaobserwowano jednak, że to właśnie te grupy zmagają się z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Objawy braku aceptacji są naprawdę tragiczne dla osób prześladowanych, dlatego też obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma alarmować o różnego rodzaju aktach przemocy, a także pomóc w odnalezieniu głównych przyczyn uformowania się braku akceptacji. Tego rodzaju przedsięwzięcia mają stać się pomocne do tego, by zrozumieć, czym faktycznie jest szanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale również wykazać to, co to jest uznanie i poszanowanie różnic indywidualnych. Ma także edukować, uczyć uznania różnorodności względem kultur, zrozumienia innych ludzi, ale także celem takich czynności jest umiejętności słuchania.


Jak w naszym kraju celebruje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Zgodny apel wystosowali burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej i fizycznej przemocy wynikającej z rasizmu i homofobii, ale i także okazują niebywałe poparcie dla tych osób. Pod jednogłośnym apelem podpisał się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski zasygnalizował, że solidarność tego dnia będzie prezentowana przez zawieszanie tęczowych flag, jak i podświetlania budynków. W tęczowych barwach został podświetlony przede wszystkim most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz